Ảnh dự Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

Ảnh dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

                 20-11-2014

 

 


Bài viết khác