Thông báo tuyển dụng nhân viên

          Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An Thông báo:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  858 /TB-ĐHKT                            Nghệ An, ngày 25 tháng 9  năm 2017

 

                            THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

 

          Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An Thông báo:

          1. Tuyển dụng: 01 nhân viên Văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản kiêm lễ tân.

          2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Độ tuổi từ từ 22 - 25 tuổi.

- Có chuyên môn nghiệp vụ về Văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản, có năng khiếu văn nghệ,

giao tiếp, ứng xử.Ưu tiên người có ngoại hình, nhanh nhẹn.

          3. Thời gian nộp hồ sơ:

          Từ ngày 26/9/2017 đến hết ngày 06 tháng 10 năm 2017 tại Phòng Tổ chức - Hành chính

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An số 51, đường Lý Tự Trọng, khối 12,

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (đ/c Cương  nhận).

                                                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Đăng Website Trường.                                                       Đã ký       

- Niêm yết công khai tại trường.

- Lưu TCCB.                                                            TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác