Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên các hệ đào tạo trong trường về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 1 năm học 2019-2020:

Nội dung chi tiết đính kèm file:

Hệ đại học chính quy: /Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20%c4%90%e1%ba%a1i%20h%e1%bb%8dc%20ch%c3%adnh%20quy%20HK%201%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202019-2020.doc

Hệ đại học LTCQ từ Trung cấp:/Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20%c4%90HLT%20CQ%20t%e1%bb%ab%20Trung%20c%e1%ba%a5p%20HK%201%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202019-2020.doc

Hệ đại học LTCQ từ Cao đẳng: /Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20%c4%90HLTCQ%20t%e1%bb%ab%20Cao%20%c4%91%e1%ba%b3ng%20HK%201%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202019-2020.doc


Bài viết khác