Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa cho sinh viên Đại học chính quy khóa 9

          Sáng ngày 21/9/2022, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi học đầu tiên của Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên  đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất, Khóa 9 các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Thú y, Đất đai...

            Sáng ngày 21/9/2022, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi học đầu tiên của Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên  đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất, Khóa 9 các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Thú y, Đất đai...

          Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất được tổ chức ngay từ những ngày đầu khi sinh viên vừa hoàn thành quy trình nhập học sau khi trúng tuyển. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, pháp luật, đạo đức lối sống; Giúp sinh viên nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, quy định về công tác sinh viên; Bồi dưỡng các kỹ năng sống, văn hóa ứng xử sinh viên.

          Tuần sinh hoạt công dân với nhiều nội dung thiết thực được giới thiệu đến sinh viên thông qua các buổi học gồm:

          - Buổi 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển trường Đại học Kinh tế Nghệ An, triết lý giáo dục sứ mạng - tầm nhìn – giá trị cốt lõi của Trường và định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới;

          - Buổi 2: Giới thiệu về hoạt động Đoàn, Hội sinh viên và phong trào Thanh niên tình nguyện;

          - Buổi 3: Các quy chế, quy định về đào tạo trình độ Đại học, hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập, xem kết quả học tập, lịch học;

          - Buổi 4: Văn hóa ứng xử của sinh viên trong Nhà trường, một số kỹ năng sống cơ bản của sinh viên;

          - Buổi 5: Các quy chế quản lý sinh viên, chế độ chính sách sinh viên;  

          Một số hình ảnh tại buổi học đầu tiên Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Thầy giáo TS. Trương Quang Ngân - Phó hiệu trưởng chúc mừng Tân sinh viên khóa 9 và giới thiệu
 lịch sử hình thành phát triển Nhà trường, sứ mạng- tầm nhìn - giá trị cốt lõi

 

 

Tin bài, Ảnh: Phòng Công tác sinh viên


Bài viết khác