Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà "mùa đông ấm" 2018

                   DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
                 ĐƯỢC TẶNG QUÀ CHƯƠNG TRÌNH MÙA ĐÔNG ẤM 2018
TT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP THƯỜNG TRÚ
1 Vừ Bá Vua 02/02/1997 Kế toán K2.01  Kỳ Sơn, NA
2 Vũ Thị Tuyết 04/11/1998 Kế toán K4.01  Nghĩa Đàn, NA
3 Nguyễn Thị Linh 10/12/1999 Kế toán K4.01 Yên Thành, NA
4 Nguyễn Thị Yến 10/12/1995 Kế toán K2.02 Quỳnh Lưu, NA
5 Ngô Thị Mỳ Linh 13/03/1997 Kế toán K2.03  Đức Thọ, HT
6 Nguyễn Thị Nhung 14/10/1997 Kế toán K2.05 Dông Vĩnh, Vinh, NA
7 Nguyễn Thị Duyên 09/09/1995 Kế toán K2.05 Làng trẻ SOS, Vinh, NA
8 Nguyễn Thùy Tiên 23/03/1997 Kế toán K2.06  
9 Và Bá Tồng 09/04/1997 Kế toán K2.07 Tương Dương, NA
10 Lương Tú Anh 27/03/1995 Kế toán K2.07  Tương Dương, NA
11 Nguyễn Thị Thanh Trà 26/11/1998 Kế toán K3.03 Hoa Thành, Yên Thành, NA
12 Bồng Bá Lâu 10/10/1998 Kế toán K3.04 Kỳ Sơn, NA
13 Hồ Thị Thu Hà 02/12/1996 Kế toán K3.04 Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, NA
14 Hoàng Thị Hiền Lương 26/03/1998 Kế toán K3.05 Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
15 Và Bá Công 03/01/1997 Kinh tế K2 Nghệ An
16 Già Bá Súa 15/08/1998 Kinh tế K3  Nghệ  An
17 Lỳ Bá Nù 03/09/1999 Kinh tế K4 Nghệ An
18 Hoàng Ngọc Thùy 21/05/1997 QTKD K2 Nghệ An
19 Nguyễn Thế Tâm 10/10/1998 QTKD K3 Nghệ An
20 Nguyễn Văn Lâm 12/01/1996 QTKD K3 Nghệ An
21 Dương T. Hoài Thương 10/12/1997 QTKD K4 Nghệ An
22 Nguyễn Thị Trà Ny 01/09/1999 QTKD K4 Nghệ An
23 Xồng Thanh Toán 04/11/1999 ĐH TY K4  Tương Dương, NA
24 Và Bá Sò 30/10/1997 ĐH QLĐĐ K2 Tương Dương, Nghệ An
25 Hoàng Công Quý 12/12/1993 ĐH QLĐĐ K2 Phường Bến Thủy, TP Vinh
26 Phạm Thị Tâm 08/08/1997 TC CNTY K40 Xã Nhân Sơn, Đô Lương, NA
27 Phan Thanh Trường 25/05/1998 TC CNTY K40 Nam Đàn, NA
28 Hoàng Thị Hương 11/09/1998 CĐ CNTY K12  Anh Sơn, NA
29 Lương Văn Sỹ 12/05/1998 CĐ CNTY K12  Tân Kỳ, NA
30 Nguyễn Chí Thông 19/06/1995 ĐH Thú y K1 Hải Lăng, Quảng Trị

Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Thượng Hải


Bài viết khác