Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC SƠN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: KTX Trường ĐH Kinh tế NA

Di động: 0988.818.038

Nhà riêng: 0383.595.465

Email: nguyenquocson@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ HOÀNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khối 6 - Bến Thủy - TP Vinh

Di động: 0983.551.627

Nhà riêng:

Email: lethihoang@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ NGỌC HÀ

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Mỹ Long - Hưng Đông - Vinh

Di động: 0975459126

Nhà riêng:

Email: buithingocha@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊNNGUYỄN T.MAI PHƯƠNG

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Hưng Đông - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0988.742.824

Email: nguyenthimaiphuong@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊN : Hoàng Quốc Sơn

Học hàm- học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Đội Cung - Vinh- Nghệ An

ĐIện thoại: 0337. 227.686

Email: hoangquocson@naue.edu.vn


Bài viết khác