Sinh hoạt học thuật "Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào học phần Thống kê Doanh Nghiệp"

          Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Bộ môn Thống kê – Phân tích năm học 2021 - 2022, được sự nhất trí của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Kế toán – Kiểm toán, chiều ngày 27 tháng 05 năm 2021, bộ môn Thống kê – Phân tích đã tổ chức chương trình học thuật với chủ đề “Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào học phần Thống kê Doanh Nghiệp" do ThS. Hoàng Thị Lộc chủ trì và các thành viên trong bộ môn cùng thưc hiện.

          Học thuật được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tại phòng thực hành khoa Kế toán – Kiểm toán. Tham gia buổi học thuật gồm có giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán và toàn bộ các giảng viên bộ môn Thống kê – Phân tích

  Công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt học thuật được thực hiện chu đáo, đầy đủ các bước theo quy định của nhà trường. Buổi sinh hoạt Học thuật đã đạt được nghe 3 tham luận:

- Vận dụng kỹ thuật dạy học động não nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thống kê Doanh nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An – Do TS. Lê Phương trình bày

- Vận dụng kỹ thuật dạy học “KWL” vào giảng dạy học phần Thống kê Doanh nghiệp - Do ThS. Hoàng Thị Lộc trình bày

- Vận dụng kỹ thuật tia chớp vào giảng dạy học phần Thống kê Doanh nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An – Do ThS. Võ Thị Thu Hương trình bày

          Sau khi các tham luận được trình bày, buổi học thuật đã có sự trao đổi kinh nghiệm, nhận được nhiều góp ý để lý thuyết có thể vận dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thống kê Doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế giảng viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động dạy học trên lớp với việc thiết kế và sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, cũng như chưa phát huy tối đa hiệu quả của tiết dạy.

          Nội dung học thuật mang tính chuyên môn có hàm lượng khoa học và gây được sự hứng thú đối với người tham dự học thuật.

 

Tin bài: Võ Thị Thu  Hương

 

 


Bài viết khác