Bộ môn KT tổ chức sinh hoạt học thuật "Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thực hành kế toán tài chính"

          Thực hành kế toán tài chính là học phần mang tính bao quát toàn bộ kiến thức ngành kế toán; để tiếp tục trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thực hành kế toán từ các buổi sinh hoạt định kỳ, sáng ngày 23/5/2022, Bộ môn Kiểm toán đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thực hành kế toán tài chính”.

          Tại giảng đường C2.5, Chủ trì ThS. Trần Cẩm Vân – Trưởng bộ môn Kiểm toán; thư ký ThS. Nguyễn Thị Xuân và toàn bộ giảng viên Bộ môn Kiểm toán, các giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán đã có buổi thảo luận, trao đổi sôi nổi để có thể đưa ra những kết luận về một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Thực hành kế toán tài chính.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Ths Trần Cẩm Vân – Trưởng Bộ môn KT thông qua các nội dung và mục tiêu của buổi sinh hoạt học thuật:

- Thảo luận về cách hướng dẫn và phân bổ thời gian cho từng nội dung của học phần

- Thảo luận và thống nhất bộ bài tập và đáp án của bộ bài tập theo hướng cập nhật văn bản mới.

 

ThS Trần Cẩm Vân – Trưởng Bộ môn KT  thông qua các nội dung

          Để đảm bảo chất lượng của buổi sinh hoạt học thuật, Bộ môn đã phân công theo chủ điểm cho từng giảng viên. Giảng viên được phân công chuẩn bị nội dung và trình bày để các thành viên tham dự thảo luận. Dựa theo kết luận của buổi sinh hoạt định kỳ tháng 4/2022 và thông qua kết quả thực tế đang giảng dạy học phần Thực hành kế toán tài chính, các giảng viên trực giảng và giảng viên Bộ môn đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất hợp lý và phù hợp với từng đối tượng sinh viên.

Hình ảnh các giảng viên trình bày nội dung

 

                                                       

 

       

          Với sự tập trung và nghiêm túc làm việc của toàn bộ các giảng viên tham dự, sau hơn 2 tiếng thảo luận, buổi sinh hoạt học thuật đã kết thúc thống nhất được phương pháp hướng dẫn, phân bổ thời gian và chỉnh sửa từ ngữ, soát lại bộ bài tập. Và buổi sinh hoạt thống nhất tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt tiếp theo để chỉnh sửa đáp án bộ bài tập cập nhật theo các văn bản hiện hành. Kết thúc buổi sinh hoạt học thuật, chủ trì giao cho đồng chí thư ký hoàn thiện hồ sơ để nộp về Phòng QLĐT-KH&HTQT.  

Tin bài: Trần Cẩm Vân


Bài viết khác