Khoa Kế toán - Phân tích tham gia đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ Kế toán trưởng

CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG


Thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước; Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”,
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên tục mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Kế toán trưởng". Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.
1. Mục đích, yêu cầu:
Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
2. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:
Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong cơ quan có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
3. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.
- Đã thông qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp (bằng phô tô có công chứng).
4. Giảng viên: Giảng viên là các Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên chính trong và ngoài trường có kinh nghiệm thực tiễn.
5. Phương pháp học tập: Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.
6. Thời gian và địa điểm học: Theo nhu cầu học viên.
8. Học phí và lệ phí: 3.000.000 đồng/ học viên/khóa
9. Hồ sơ tham gia học gồm:
- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu) có xác nhận đơn vị công tác (kèm theo).
- 2 ảnh 3x4.
- Bằng tốt nghiệp photo công chứng.
10. Đơn vị tổ chức đào tạo:
Trường ĐH Kinh tế Nghệ An
51- Lý Tự Trọng- Phường Hà Huy Tập- Thành phố Vinh- Nghệ An
Hotline: 038.3522156


Bài viết khác