Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấp tỉnh từ 2016-2020

TT

Tên đề tài

Thời gian

Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu của chi Sa nhân (Amomum) và chi Riềng (Alpinia) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ

2015-2017

Đỗ Ngọc Đài

Cấp Nhà nước

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình bón phân hợp lý cho cây chè tại Nghệ An

2016-2019

Nguyễn Xuân Lai

Tỉnh

3

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu của một số loài thuộc họ Long não (Lauraceae) ở Bắc Trung Bộ

2018-2020

Đỗ Ngọc Đài

Nhà nước


Bài viết khác