Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường đã được nghiệm thu năm học 2017-2018

TT

Tên đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm

Tên tác giả

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân tích tinh dầu một số loài trong họ Cam (Rutaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

CN: TS. Đỗ Ngọc Đài

CS: ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

2017-2018

Đề tài

NCKH

2

Khảo sát tình tình nhiễm giun đũa ở lợn (Ascarisois) tại một số huyện thuộc tỉnh Nghệ An và biện pháp phòng trừ trong năm 2017

CN: ThS. Nguyễn Đình Tường

CS: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2017-2018

Đề tài

NCKH

3

Nghiên cứu việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ sở hữu nhà ở tại một số chung cư trên địa bàn thành phố Vinh

CN: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

CS: ThS. Trương Quang Ngân

2017-2018

Đề tài

NCKH

4

Tình trạng nhiễm sán lá ruột Fasciolis buski trên đàn lợn nuôi ở các vùng thuộc huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp phòng trị

CN: TS. Võ Thị Hải Lê

CS: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

2017-2018

Đề tài

NCKH

5

Nghiên cứu cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy tại xã Diễn Lãm, thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An

CN: ThS. Trần Thị Thúy Nga

CS: ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

2017-2018

Đề tài

NCKH

6

Nghiên cứu tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

CN: ThS. Trần Thái Yên

2017-2018

Đề tài

NCKH

7

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIIA1 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tỉnh Nghệ An

CN: TS. Nguyễn Công Trường

CS: ThS. Tăng Văn Tân

ThS. Nguyễn Thị Trà

2017-2018

Đề tài

NCKH

8

Thực trạng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tự học Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly

CS: ThS. Dương Hà Lê

2017-2018

Đề tài

NCKH

9

Xây dựng bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 100m của nữ sinh viên khóa 3 trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Nguyễn Thị Hậu

CS: ThS. Bùi Đình Thắng

ThS. Ngô Đăng Vinh

2017-2018

Đề tài

NCKH

10

Xây dựng một số phương án diễn tập bảo vệ an ninh trật tự trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Hồ Chí Quý

CS: Nguyễn Văn Chiến

2017-2018

Đề tài

NCKH

11

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên hệ Đại học năm nhất trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Lê Viết Vinh

CS: Võ Thị Nguyên

2017-2018

Đề tài

NCKH

12

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: TS. Dương Xuân Thao

2017-2018

Đề tài

NCKH

13

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An

CN: ThS. Hoàng Thị Hiền

CS: ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

2017-2018

Đề tài

NCKH

14

Điều tra công tác vệ sinh An toàn lao động trong trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Lê Phương

CS: Đoàn Tiến Dũng

2017-2018

Đề tài

NCKH

15

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Võ Thị Thu Hương

2017-2018

Đề tài

NCKH

16

Xây dựng phòng kế toán ảo

CN: Ngô Thanh Hoàn

CS: ThS.Lê Thị Vân Hà, ThS. Trần Cẩm Vân. ThS. Nguyễn Thị Hoa

2017-2018

Đề tài

NCKH

17

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Phan Thanh Bình

CS: ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly

2017-2018

Đề tài

NCKH

18

Cải tiến xây dựng thời khóa biểu và bố trí phòng học, phòng thi tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

CN: Phan Thị Kim Dung

CS: ThS. Nguyễn Văn Toàn ThS. Nguyễn Thị Minh

2017-2018

SKKN

19

Mẫu hóa văn bản trong hoạt động của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Trần Thị Diên

2017-2018

SKKN

20

Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy phần phép biện chứng duy vật của học phần nguyên lý I tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: TS. Trần Thị Bình

CS: ThS. Nguyễn Mạnh Hưng

2017-2018

SKKN

21

Vấn đề phát huy tính tích cực của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

CN: ThS. Hoàng Nam Hưng

2017-2018

Đề tài

NCKH

22

Văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

CN: TS. Hồ Thị Hiền

CS: TS. Đặng Thị Thảo, ThS. Lê Thị Xuân, ThS. Ngô Xuân Thành

2017-2018

Đề tài

NCKH

23

Nghiên cứu năng lực tự học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong mô hình đào tạo tín chỉ

CN: ThS. Hồ Thị Hoàng Lương

2017-2018

Đề tài

NCKH

 


Bài viết khác