Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Ban hành theo Quyết định số: 1136/QĐ-ĐHKTNA  ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

Xem chi tiết tại đây

 

Đề án mở mã ngành: Xem tại đây


Bài viết khác