Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2022

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2022

TT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Sinh kế của người dân huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An - Thực trạng và giải pháp

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 10; trang 82

Trịnh Thị Lê, Hồ Thị Hằng, Lê Thị Mỹ Tâm

2

Khắc phục những bất cập trên thị trường trái phiếu Doanh Nghiệp

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số Kỳ 1

NguyễnThị Ngọc Liên, Trần Thị Thanh Hường

3

 Tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2022

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 596, trang 43-44

Nguyễn Thị Lan Anh

4

Một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế và dự báo, trang 83-85

Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hải,

5

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong huy động nguồn lực tài chính về đất đai phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị

2022

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 4 trang 12-13

Trần Thái Yên, Phan Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thùy Dung

6

Chú trọng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

2022

Tạp chí Môi trường, số 4, trang 51-52

Nguyễn Thị Thùy Dung

7

Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai của ngành Giáo dục và Đào tạo

2022

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 8 , trang 9-12

Trần Thái Yên, Phan Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thùy Dung

8

Ứng dụng một số cây lâm nghiệp làm cây bóng mát đường phố trên khu vực thành phố Vinh , tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí rừng và môi trường số 5 , trang 48

Nguyễn Thị Trà, Châu Thị Tâm

9

Ứng dụng nền tảng công nghệ IoT đo chất lượng không khí. Kinh nghiệm thế giới và thử nghiệm tại TP Hồ Chí Minh

2022

Tạp chí môi trường số 3 trang 60

Đinh Tiến Dũng, Châu Thị Tâm

10

 Nghiên cứu tình hình bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

2022

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y tập XXIX số 1, trang 5.

Võ Thị Hải Lê, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Đình Huệ, Lê Hoàn

11

Chất lượng thịt của ba tổ hợp bò lai F1 (Charolais x Lai Brahman), F1 (Droughtmaster x Lai Brahman) và F1 (Res angus x Lai Brahman)  nuôi ở Quảng Ngãi.

2022

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tập 131, số 3A, 2022

Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đình Tiến, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

12

Vấn đề bảo vệ môi trường qua các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng.

2022

Tạp chí môi trường số 2 trang 12

Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Thị Trà

13

 Nghiên cứu tình trạng và bảo tồn khu hệ Linh trưởng tại Khu BTTN Pù Huống, tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí Nông nghiệp

Nguyễn Thị Lệ Quyên, Vương Thị Hằng, Nguyễn Hoàng Tiến, Trần Thị Thúy Nga

14

Đề xuất điều tiết giá trị tăng thêm từ đất

2022

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), số 7, trang 11-12

Trần Trọng Phương, Phan Thị Thanh Huyền, Trần Thái Yên

15

Phục hồi nghành chế biến thủy sản hậu Covid

2022

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Thanh Thương

16

Ảnh hưởng của đại dịch Covid đến ngành du lịch Việt Nam năm

2022

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, Số 608, trang 104

Ngô Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Thanh Tú

17

Khắc phục những bất cập trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ,

2022

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Ngọc Liên,

18

Quản trị nhân lực Ngân hàng thương mại sau mua bán, sáp nhập ngân hàng trong nền kinh tế số

2022

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Quản trị Ngân hàng số trong nền kinh tế số của các Ngân hàng thương mại giai đoạn hiện nay; ISBN: 978-604-79-3037-1, trang 83-97

Phạm Thị Mai Hương,

19

Phát triển Ngân hàng xanh sau đại dịch COVID-19

2022

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới,  ISBN: 978-604-79-2549-0

Phạm Thị Mai Hương,

20

 

Lựa chọn phương án trả lương trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phù hợp

 với chi phí và các khoản bảo hiểm bắt buộc;

2022

Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương, Số 598, trang 96-98

ThS. Trần Cẩm Vân – ThS. Nguyễn Thị Xuân

21

Vận dụng phương pháp phân vai trong giảng dạy các học phần chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, 

 

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á –

Số tháng 4 năm 2022 trang 74-77

Phan Thị Thu Hiền- Nguyễn Thị Hoa

22

 

Vận dụng mô hình quản trị chi phí hiện đại để xác định chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

 

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á –

Số tháng 5 năm 2022 trang 34-37

ThS. Hà Thị Hồng Nhung - ThS. Nguyễn Thị Song Hương

23

Quản lý chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số cuối tháng 4/2022 trang 65-67

Lê Phương, Võ Thị Thu Hương

24

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh đầu vào của trường Đại học kinh tế Nghệ An trong bối cảnh hiện nay

2022

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số cuối tháng 4, trang 62

ThS. Trần Thị Hương Trà, ThS. Hoàng Thị Hiền

25

Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam

2022

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, số chuyên đề tháng 4 năm 2022 trang 19-21

Nguyễn Thị Phương Chi,Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa

26

Đánh giá vai trò của kế toán ở Việt Nam hiện nay

2022

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số Chuyên đề, trang 67

Nguyễn Thanh Vân - Võ Thúy Hằng - Nguyễn Thị Hoa

27

 Kế toán trích lập  và xử lý các khoản dự phòng tổn thất tài sản theo thông tư 200/2014/BTC

2022

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương; số cuối tháng 6/2022 trang 10-12

Ngô Đình Ký

28

Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên theo mô hình đào tạo tín chỉ

2022

Dạy và học ngày nay, ISSN 2851-5769, tháng 3/2022 trang 73

Bùi Đình Thắng

29

Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

2022

Thế giới trong ta, ISSN 2734-9217

Bùi Thị Thanh,

30

 Đổi mới giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

2022

Dạy và Học ngày nay, ISSN 1985-2694, Kỳ 2 - tháng 1/2022 trang 6

Hoàng Hà

31

 Nâng cao năng lực tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

2022

Dạy và Học ngày nay, số kì 2 -1/2022 trang 98

Trần Hà Lan,

32

Tối ưu hóa ứng dụng máy tính và công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng thi, kiểm tra ở các trường cao đẳng, đại học

2022

Tạp chí Công dân và Khuyến học, tháng 5/2022

Trần Thị Lê Na

33

Giáo dục giá trị sống cho sinh viên

2022

Thiết bị Giáo dục, tháng 3-2022

Nguyễn Thị Hà

34

Vận dụng trò chơi ngôn ngữ vào giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2022

Tạp chí Giáo chức, Số 181, trang 185

Nguyễn Thị Lan Hương

35

Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh Toeic tại trường Đại học Kinh Tế Nghệ An

2022

Tạp chí giáo chức Việt Nam, số 181 tháng 5/2022 trang 92

Nguyễn Thị Hoài Ly – Dương Thị Hà Lê

36

Những kiến thức ngữ pháp cần nắm vững về mệnh đề Wish và If only trong tiếng Anh

2022

Dạy và Học ngày nay, số Kì 2-1/2022 trang 32,33

Lê Thị Thành Vinh

37

Một số giải pháp phát triển hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa cho Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2022

Tạp chí Giáo chức -  Số 181 – Trang 79

Nguyễn Văn Chiến

38

Đặc điểm, xu hướng cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh các trường đại học, cao đẳng hiện nay

2022

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 2, trang 45

Nguyễn Thị Hải Hậu

39

 Phương pháp trích lập và quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương trong đơn vị sự nghiệp công lập

2022

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số tháng 10/2022

Phạm Nguyệt Thương

40

Giải pháp tạo động lực học các học phần chuyên ngành cho sinh viên Kế toán tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số cuối tháng 12 năm 2022 trang 49-51.

Nguyễn Thị Song Hương, Nguyễn Thị Phương Chi

41

Bàn về công tác kế toán quản trị chi phí trong Doanh nghiệp.

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số 616 tháng 8 năm 2022 trang 99 – 101.

Nguyễn Thị Song Hương

42

Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong quá trình giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

2022

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, 42-43

Nguyễn Thị An

43

 Chuẩn bị nhân lực cho chuyển đổi số ngành ngân hàng: Khuyến nghị đối với các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam.

2022

Tạp chí Ngân hàng. Số chuyên đề đặc biệt 2022 Tr 125- 135

Lê Thanh Tâm, Hoàng Thị Huyền, 2022

44

Phát triển nhân lực ngành ngân hàng, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

2022

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Ban Tổ chức Trung ương. Trang 751 – 768.

Lê Thanh Tâm, Lê Nhật Hạnh, Hoàng Thị Huyền

45

 Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số cuối tháng 11, trang 83-85

Thái Đình Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Thương,

46

Nâng cao tính bền vững trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam,

2022

Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng, 120-130

Nguyễn Lan Anh, Lê Thùy Dung

47

Phát triển công nghệ tài chính ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

2022

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 01 tháng 12/2022 16-22

Lê Thùy Dung

48

Chuẩn bị nhân lực cho chuyển đổi số ngành ngân hàng: Khuyến nghị đối với các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam.

2022

Tạp chí Ngân hàng. Số chuyên đề đặc biệt 2022 Tr 125- 135

Lê Thanh Tâm, Hoàng Thị Huyền

49

Phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện miền núi phía tây, tỉnh Nghệ An

2022

Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương, Số 613, trang 43

Hồ Thị Hiền, Lê Thị Trang, Hồ Thị Hương

50

Ảnh hưởng của chi ngân sách địa phương và đầu tư của doanh nghiệp đến tổng sản phẩm quốc nội tỉnh Nghệ An

2022

Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương, Số 622, tr 61.

Hồ Thị Hiền, Lê Thị Trang, Trần Thị Thanh Hường

51

Một số vấn đề trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An.

2022

Kinh tế và dự báo. Số 29, trang 159. 

Lê Thị Xuân, Lê Thị Trang, Hồ Thị Hiền, Nguyễn Lan Anh

52

Tác động từ áp lực gia đình và bạn bè đến tác động học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2022

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Số 619 – tháng 9 năm 2022 trang 52

Lê Thị Xuân

53

Vốn con người và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

2022

Kinh tế và Dự báo. Số 24 – tháng 8 năm 2022 trang 25.

Nguyễn Văn Phương, Bùi Thu Hoài, Đỗ Hoàng Phương, Tô Thế Nguyên, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lan Hương

54

Một số vấn đề trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An.

2022

Kinh tế và dự báo. Số 29, trang 159

Lê Thị Xuân, Lê Thị Trang, Hồ Thị Hiền, Nguyễn Lan Anh

55

Đánh giá hiệu quả xuất khẩu hàng hoá đối với phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 23, 93-96

Hồ Thị Hoàng Lương

56

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân TP Vinh, tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 36, 150-153.

Hồ Thị Hoàng Lương, Ngô Văn Chung, Lê Thị Hồng Ngọc

57

Tác động của đại dịch Covid-19 đến dịch vụ Logistics của Việt Nam

2022

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 1, Trang 40 – 51

Hồ Thị Hoàng Lương

58

 Khơi dậy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2022

Tập San KH-CN Nghệ An. Số 5/2022 trang 44

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

59

Đánh giá tác động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến đời sống làm việc của người dân.

2022

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Số 1/2022 trang 5.

Trương Quang Ngân, Ngô Văn Chung

60

 Thực trạng và giải pháp hoạt động du lịch nông thôn các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An .

2022

Kinh tế và dự báo. Số 31, trang 90 

Nguyễn Thị Lan Anh, Hồ Thị Hiền, Trần Thị Mai

61

 Nấm Fusarium oxysporum  tác nhân gây bệnh thối gốc, rễ trên cây Sachi (Plukentia volubilis L.) tại Quỳnh Lưu, Nghệ An,

2022

Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, lần thứ 20, tr 259- 268.

Hồ Thị Nhung, Nguyễn Tài Toàn, Võ Thị Dung, Nguyễn Thị Kim Hiên

62

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh và gây hại của bệnh đốm nâu (Alternaria sesami) chanh leo

2022

Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam

Võ Thị Dung, Vũ Triệu Mân, Hà  Minh Thanh

63

Kinh nghiệm phát hành trái phiếu xanh tại một số quốc gia trên Thế Giới và khuyến nghị cho Việt Nam,

2022

Tạp chí Môi Trường. Số 11, trang 78.

Nguyễn Thị Hoài Thu, Châu Thị Tâm

64

Xác định mức năng

lượng trao đổi và protein thô thích hợp trong khẩu phần cho lợn nái XaoVa chửa kỳ 2 và nuôi con,

2022

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trang184-190

Hoàng Thị Mai, Lê Minh Hải, Tạ Thị Bình, Hồ Thị Dung, Trần Thị Cúc

65

 Vấn đề về tài chính đất đai trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi),

2022

Tạp chí khoa học Bộ TN và MT, 2022

Trần Thái Yên,

66

 Nhìn nhận những vấn đề cơ bản của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2023

2022

Tạp chí khoa học Bộ TN và MT, 2022

Trần Thái Yên

67

Tổng quan về đăng ký đất đai

2022

Tạp chí khoa học và công Nghệ Lâm Nghiệp

Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Phương Nam, Phạm Thanh Quế, Trần Thái Yên, Nguyễn Thị Huệ,

68

Vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong phát triển kinh tế -xã hội.

2022

Tạp chí thông tin khoa học lý luận chính trị. Trang 33-38

Nguyễn Thị Kim Dung

69

Đạo đức kinh doanh ở Việt nam hiện nay; thực trạng và giải pháp,

2022

Tạp chí Giáo dục lý luận, Trang 84-88

Nguyễn Thị Kim Dung

70

Nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và kiến nghị giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hiện nay

2022

Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương. (623) tr. 31-33.

Nguyễn Thị Lam

71

 Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay,

2022

Dạy và học ngày nay, tr.117

Nguyễn Thị Lam,

72

Một số kinh nghiệm chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân ở địa phương, giai đoạn 2015-2020

2022

Tạp chí khoa học trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 1 tháng 9 /2022 tr.52

Hoàng Nam Hưng

73

Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

2022

Tạp chí khoa học trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 2 (12/2022) trang 53

ThS. Nguyễn Khánh Ly; ThS. Hoàng Thị Thu Hoài

74

 Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong giảng dạy học phần Lịch sử các Học thuyết Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, .

2022

Bài đăng tạp chí trường ĐHKTNA; Số 2 tháng 12/ 2022  trang 143

Trần Thị Bình

75

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2022

Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương. (618) tr. 33-35.

Nguyễn Khánh Ly,

76

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

2022

Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương. (621), tr.75-77

Nguyễn Khánh Ly

77

 Nghiên cứu mô hình lớp học đảo ngược góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học

2022

Sách: Nhiều tác giả, Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”, Trang 388-393. Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, 7/10/2022.

Nguyễn Khánh Ly

78

Hoàn thiện thể chế pháp lý bảo đảm bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số

2022

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số”, Trang 343-351, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nhà xuất bản Lao động, ISBN:  978-604-386-246-1. Hà Nội, 27/10/2022.

Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Khánh Ly

79

Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp – Mắt xích quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

2022

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên”. Trang 51-59, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng Nghệ An, 9/11/2022.

Nguyễn Khánh Ly

80

Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

2022

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh hiện nay”, Trang 92-102, Nhà xuất bản Đại học Vinh, ISBN: 978-604-923-675-4. Nghệ An, 12/11/2022.

Nguyễn Khánh Ly,

81

. Hiến định về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,

2022

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh hiện nay”, Trang 158-164, Nhà xuất bản Đại học Vinh, ISBN: 978-604-923-675-4. Nghệ An, 12/11/2022.

Nguyễn Khánh Ly, Phạm Thị Thuý Hồng

82

 Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự tác động đến sinh viên trong các trường đại học ở nước ta

2022

Tạp chí khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 1 (9/2022), tr. 117-122.

Nguyễn Quốc Sơn

83

Nâng cao chất lượng dạy và học học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

2022

Tạp chí Dạy và học ngày nay. Tháng 12/2022 trang 56.

Trần Hà Lan

84

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy và học tập môn giáo dục thể chất tại trường đại học Kinh Tế Nghệ An.

2022

Số 5.2022  Tạp chí khoa học và Đào tạo Thể dục thể thao, Trường ĐH TDTT Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hải Hậu

85

Một số vấn đề lý luận về phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn toán ở trung học phổ thông

2022

Tạp chí khoa học, trường Đại học Thủ Đô Hà Nội. Số 65, trang 91.

Bùi Thị Thanh, Cao Thị Phương Thảo

86

Quyền làm việc của nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay

2022

Tạp chí lao động xã hội số tháng 12 năm 2022

Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thảo

87

 

Giáo dục sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thông qua dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2022

tạp chí Giáo dục. Tháng 12/2022

Nguyễn Tự Cường

88

Quyền làm việc của nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay

2022

Tạp chí lao động xã hội số tháng 12 năm 2022

Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Hải Yến

89

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn GDTC tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An,

2022

Tạp chí Dạy và học ngày nay số tháng 11 năm 2022

Cao Đức Duẩn

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2022

TT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranhcaaps tỉnh ở Nghệ An tạo điều kiện cho kinh tế Tư nhân phát triển.

2022

Đặc san khoa học và công nghệ Nghệ An. Trang 29-31

Nguyễn Thị Kim Dung

2

Chuyển biến tích cực về chỉ số SIPAS của Nghệ An,

2022

Đặc san Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Số 11- 2022 Tr. 21 - 24.

Nguyễn Quốc Sơn

3

 Nâng cao năng lực phát triển du lịch cho người dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An

2022

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An, số 02/2022 tháng 02 năm 2022 trang 22-26

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân & Lê Thị Kim Dung,

4

Một số vấn đề xã hội trong phát triển vùng miền núi Nghệ An

2022

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An; số 03/2022 tháng 3 năm 2022 trang 14-18

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân & Lê Thị Kim Dung

5

 Khơi dậy phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh nghệ An,

2022

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An số tháng 5/2022 trang 44-49

Hồ Thị Hiền & Nguyễn Thị Thùy Linh

6

Sự thay đổi trong hướng nghiệp của người dân nông thôn hiện nay

2022

Khoa học và công nghệ Nghệ An, số 11, trang 19

Hồ Thị Hiền, Lê Thị Trang, Trần Thị Vân

 


Bài viết khác