Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2021

TT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Tìm hiểu về chi phí thu mua hàng hóa và phân bổ chi phí thu mua hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 4 năm 2021, Trang 133-134.

Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Đức Giáp

2

Khái quát quy trình kế toán tiền lương và các khoản phải nộp theo lương tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 585, Trang 58

Hoàng Thị Hiền, Trần Thị Hương Trà

3

Một số vấn đề về kế toán hàng bán bị trả lại

2021

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, số 586, Trang 56-57

Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa

4

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển tại các trường đại học, cao đẳng

2021

tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, Số 576, trang 91

Võ Thúy Hằng

5

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp hiện nay

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, Số 590, Trang 77

Phạm Nguyệt Thương, Ngô Thị Thương Huyền

6

Kế toán quản trị nhỏ và vừa dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2021

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số Cuối tháng 4, trang 95

Nguyễn Thị Phương Chi

7

Bàn về kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, T16-18

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số tháng 4.2021

Nguyễn Thị Song Hương

8

Xác định giá thành từng đơn vị sản phẩm mang tính tương đối trong Doanh nghiệp sản xuất

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 575; trang 34 – 36 Quốc gia 90

Trần Cẩm Vân – ThS. Nguyễn Thị Xuân

9

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo thực tế cho sinh viên tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 101 - 102.

Nguyễn Thị An - ThS. Phan Thị Thu Hiền

10

Một số đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số cuối tháng – Tháng 4 năm 2021, Trang 70-71

Hà Thị Hồng Nhung

11

Các yếu tố tác động đến hoạt động Marketing trực tuyến của Doanh nghiệp

2021

Tạp Chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Đăng tháng 6/2021

Ngô Đình Ký

12

Cơ sở tính giá dịch vụ trong các trường đại học công lập

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số cuối tháng 12 năm 2020, Trang 86, ISSN 0868-3808

Hoàng Thị Lộc, Nguyễn Thị Phương Thảo

13

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ trồng cao su trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

2021

tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 4, từ trang 28 đến trang 30, ISSN

Phạm Thị Thanh Thủy, Võ Thị Thu Hương

14

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp và điểm khác so với báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 585, trang 69

Võ Thị Thanh Tú

15

Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

2021

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia, Hà Nội, 37(1): 68-75.

Đỗ Ngọc Đài, Lê Thị Hương, Nguyễn Tiến Cường, Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Công Trường, Lê Thị Hồng

16

Thành phần hóa học tinh dầu và hoạt tính sinh học loài Re trắng lá to (Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f.) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa

2021

Hội nghị toàn quốc lần thứ 3, Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam lần thứ 3, Hà Nội, 18/5/2021

Lê Thị Hương, Hoàng Văn Chính, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài

17

Bổ sung loài Friesodielsia filipes(Hook.f. & Thoms.) Steen. cho hệ thực vật Việt Nam

2021

Hội nghị toàn quốc lần thứ 3, Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam lần thứ 3, Hà Nội, 18/5/2021.

Lê Thị Hương, Trần Thế Bách, Đỗ Ngọc Đài

18

Sử dụng dịch chiết Bạc hà trong phòng chống bệnh đốm nâu Alternaria sesami trên cây chanh leo tại Nghệ An

2021

Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 2, tr 42-47.

Võ Thị Dung, Hà Minh Thanh, Vũ Triệu Mân, Nguyễn Hoàng Tiến, Trần Thị Thúy Nga

19

Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung, Tăng Văn Tân, Trần Thị Thúy Nga, Đỗ Ngọc Đài

2021

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4, tr133-140

Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung, Tăng Văn Tân, Trần Thị Thúy Nga, Đỗ Ngọc Đài

20

Giám sát sự lưu hành của virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại lò mổ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế

2021

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y tập XXVII số 5, trang 5.

Võ Thị Hải Lê, Châu Thị Tâm

21

Xác định tỷ lệ Lysine tiêu hóa/năng lượng trao đổi thích hợp trong khẩu phần ăn cho lợn nái ngoại mang thai trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín

2021

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 3, trang 33

Nguyễn Đình Tường, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp, Trần Thị Bích Ngọc

22

Đánh giá tác động của đô thị hóa đến việc làm của người dân tại thành phố Vinh, tỉnh nghệ an

2021

Tạp chí NN Và PTNT, Số 397, trang 134-143

Trần Thái Yên, Nguyễn Thanh Trà

23

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò đang bùng phát

2021

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò đang bùng phát

Trần Thị Cúc

24

Hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản gần bờ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

2021

Tạp Chí NN và PTNT, số kỳ 2 tháng 9 năm 2019

Vương Thị Thúy Hằng

25

Chính sách kiểm soát ô nhiễm  không khí ở Hàn Quốc

2021

Tạp chí Môi trường số 1 năm 2021, trang 85-87

Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Trà

26

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò đang bùng phát

2021

Tạp chí Rừng và Môi trường, số 107, trang 9-12

Trần Thị Cúc

27

Tăng cường hiệu quả các lợi ích của công nghệ biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Việt Nam

2021

Tạp chí Môi trường số 12 năm 2020, trang 50, 51

Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà

28

Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á thái Bình Dương, Số 590, tháng 6 năm 2021, trang 22, 23

TS HồThị Hiền , ThS Trần Thị Vân

29

Tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nhằm phát triển sinh kế ở khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng

2021

Tạp chí Lao động và Xã hội, Số 646, Trang 12 - 14

Nguyễn Thị Bích Hằng

30

Một số cách tiếp cận tăng trưởng xanh gắn với phát triển bền vững

2021

Tạp chí công thương. Số 13, tháng 6/2020, trang 88-95

Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thùy Dung

31

Giá thép tăng cao, doanh nghiệp xây dựng cần làm gì để khắc phục khó khăn

2021

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Tháng 6 năm 2021

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Tú

32

Các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả nợ công tại Việt Nam

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 589 tháng 5 năm 2021, trang 111

Thái Đình Hoàng

33

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Ngô Thị Thảo

34

Trao đổi về việc quản lý nợ quá hạn thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 589, Trang 113

Ngô Thị Tú Oanh, Lê Thị Dung

35

Đánh giá hiệu quả thu hút FDI đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

2021

Tạp chí Kinh tế dự báo, Số 15/2020, Trang 106 – 109, ISSN 0866-7120

Hồ Thị Hoàng Lương, Lê Thị Hồng Ngọc

36

Nhượng quyền thương mại trên thị trường bán lẻ Việt Nam

2021

Tạp chí Kinh tế và dự báo - Số 11 tháng 4/2021, trang 49 -51

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

37

Tăng cường hợp tác đào tạo gắn với doanh nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế và ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 578, trang 102.

Hồ Thị Hiền – Đặng Thị Thảo – Trần Thị Thanh Hường – Bành Thị Vũ Hằng

38

Quản lý, giáo dục văn hóa học đường sinh viên trong bối cảnh hiện nay

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 569 tháng 7/2020, trang 37-38

Trần Thị Mai - Trần Anh Tuấn

39

Nguồn lao động tỉnh Nghệ An - Thực trạng và giải pháp

2021

Tạp chí Công thương, số 27 tháng 11/ 2020, trang 234- 238.

Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Lan Anh, Trịnh Thị Lê

40

Thúc đẩy phát triển kinh tế Nghệ An trong thời gian tới

2021

Tạp chí “Kinh tế và dự báo” Bộ Kế hoạch và đầu tư số 10, trang 83

Hồ Thị Hằng, Trịnh Thị Lê

41

Đẩy mạnh marketing địa phương thu hút du khách đến Nghệ An

2021

Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số tháng 5/2021, trang 48-60.

Đinh Văn Tới, Hoàng Thị Thuý Hằng

42

Đặng Thị Thảo, Lê Thuỳ Dung, Ngô Thị Tú Oanh

2021

 

Đặng Thị Thảo, Lê Thuỳ Dung, Ngô Thị Tú Oanh

43

Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An  về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

2021

Tạp chí giáo dục,số đặc biệt kỳ 2 tháng 4 năm 2021

Thái Văn Hội, Lê Viết Vinh

44

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bắn súng tiểu liên AK cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trang…..

2021

Tạp chí giáo dục số đặc biệt, kỳ 2 tháng 4 năm 2021

Ngô Đăng Vinh

45

Thực trạng và giải pháp nâng cao nhân thức về môn học GDQP&AN cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí giáo dục số đặc biệt kỳ 2 tháng 4 năm 2021, trang

Hồ Chí Quý

46

Tăng cường giáo dục niềm tin khoa học và sức mạnh nền quốc phòng toàn dân cho sinh viên hiện nay

2021

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 170 tháng 6 năm 2021, trang 8-10

Nguyễn Văn Chiến

47

Đánh giá sự phát triển thể lực sinh viên không chuyên khóa 25, 36 sau khi học chung chương trình GDTC học phần tự chọn(chính khóa), ngoại khóa tại trường Đại học Quy Nhơn

2021

Tạp chí Khoa học và đào tạo Thể dục thể thao, Trang 46,47, ISSN 0866-8108

Nguyễn Thị Hải Hậu, Bùi Văn Kiên, Nguyễn Xuân Quác, Nguyễn Thanh Hùng

48

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và khả năng thích ứng nghề cho sinh viên ở các trường Cao đẳng, Đại học hiện nay

2021

tạp chí Dạy và học ngày nay, số Kỳ 1 - 06/2021

Nguyễn Thị Kim Dung

49

Tiêu chuẩn hóa văn bản - thực trạng và giải pháp áp dụng tiêu chuẩn hóa văn bản quản lý nhà nước trong các cơ quan cấp Sở ở Nghệ An

2021

Tạp chí giáo chức Việt Nam. Số 165 tháng 01/2021. Trang 19

Trần Thị Diên

50

Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An theo hướng đáp ứng nhu cầu người học

2021

tạp chí Dạy và học ngày nay, số Kỳ 1-04/2021, Trang 19

Trần Thị Diên - Nguyễn Thị Thảo

51

Quyền được hưởng an sinh xã hội của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay

2021

Tạp chí công thương, số 10, trang 20

Dương Thị Hải Yến

52

Một số biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên hiện nay

2021

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Ki 2-01/2021, Trang 41

Đào Thị Nha Trang

53

Quy trình mô hình hóa Toán học cho học sinh Trung học Phổ thông trong dạy học Hàm số bậc nhất

2021

Tạp chí giáo dục và xã hội, số 123(184), tháng 6 năm 2021, trang50-53

Bùi Thị Thanh

54

Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến trong dạy học môn Công nghệ Thông tin ở các trường đại học hiện nay

2021

Tạp chí Dạy và Học ngày nay; Số kì 2-4/2021, trang 64.

Trần Thị Lê Na

55

Rèn luyện tư duy sáng tạo qua dạy học toán cho sinh viên khối ngành kinh tế

2021

Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 237, kỳ 2-tháng 3-2021, trang 26

Nguyễn Thị Hà

56

Thực trạng hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí giáo chức, số169, trang 87

Nguyễn Thị Hoài Ly

57

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên ở trường đại học kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí Giáo chức Việt Nam số 171, tháng 7 năm 2021

Cao Thị Phương Thảo

58

Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong giờ học Giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số kỳ 2 tháng 5 năm 2021, trang 114

Cao Đức Duẩn

59

Vận dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy phép biện chứng duy vật ở trường đại học, cao đẳng

2021

Tạp chí Triết học, Quý 3 năm 2021

Trần Thị Bình, Cao Đức Duẩn

60

Sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học tại trường Đại học kinh tế Nghệ An hiện nay

2021

Tạp chí dạy và học, kỳ 1, tháng 5/2021,

Nguyễn Thị Lam

61

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên theo tinh thần Nghj quyết Đại hội XIII của Đảng

2021

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 3(73) năm 2021, trang 17-22

Trần Sỹ Phán – Nguyễn Thị Tùng

62

Quyền con người - khái niệm và một số cách phân loại

2021

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 165, tháng 1/2021, tr16-18. ISSN 1859-2902.

Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Mạnh Hưng

63

Nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho sinh viên ở các trường đại học

2021

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 229, tháng 11/2020, tr93-95. ISSN 1859-0810.

Nguyễn Khánh Ly, Hồ Thị Bích Ngọc

64

 Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 590 , trang 22-23

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân

65

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2021

Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch Đầu tư,  số 20; trang 84-86

Hồ Thị Hiền & Đặng Thị Thúy,

66

 Hoạt động trải nghiệm thực tế đối với du lịch cộng đồng ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 596 , trang 28-30

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Thu Hiền, Trần Quốc Huy,

67

Thu hút FDI xanh vì sự phát triển bền vững của Việt Nam –

2021

Tạp chí Kinh tế và Dự Báo số 25

Lê Thị Hồng Ngọc

68

Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam;

2021

Tạp chí Kinh tế và Dự báo; số 28

Lê Thị Trang

69

 Thị trường lao động từng bước phục hồi sau những tác động nặng nề từ dịch bệnh COVID-19

2021

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số cuối tháng 11, trang 22-24

Trần Thị Mai

70

Hạn chế tính mùa vụ cho Du lịch Cửa Lò

2021

Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 7/2021; trang 22-23

Đinh Văn Tới

 

Các mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ở nước ta,

2021

Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 247, kỳ 2, trang 161

Nguyễn Quôc Sơn

71

Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin theo công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục - Đào tạo

2021

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Vận dụng quan điểm, đường lối đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học”, Đại học Vinh, Nxb Đại học Vinh, ISBN 978-604-923-618-1, tr. 234-244

Nguyễn Khánh Ly, Nguyễn Thị Kim Dung

72

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các trường Đại học địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

2021

 Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Vai trò của các trường địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”, Đại học Hùng Vương, Nxb Lao động, ISBN 978-604-343-3-09-8, tr. 439-448.

Nguyễn Khánh Ly, Phan Văn Tuấn

73

Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên P102 của Mycoplasma Hyopneumoniae trong E.Coli Bl 21(DE3).

2021

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, trang 38-44

Phùng Thăng Long, Lê Viết Quân, Đồng Hữu Rin, Lê Quốc Việt, Đặng Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Thị Bích Lân

74

 Mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn của một số nước trên thế giới

2021

- Tạp chí môi trường số 5 trang 52

Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Trà

75

Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An

2021

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, 50, 3A: 5-15

Nguyễn Tiến Cường, Đỗ Ngọc Đài, Mai Văn Chung, Phạm Hồng Ban

76

Nhân giống trà hoa vàng (Camellia chrysantha) Ba Chẽ, Quảng Ninh bằng phương pháp giâm hom

2021

tạp chí NN&PTNT, Số 10/2021, trang 50-57

Đặng Quang Bích, Vương T. Thúy Hằng

77

 Nội dung và những tác động đến quản lý tài chính bệnh viện công lập

2021

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương, Số cuối tháng 10 năm 2021, trang 34

Hoàng Thị Lộc

 

Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong bối cảnh đại dịch tại Trường đại học kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 602, trang 91

Nguyễn Thanh Vân

78

Dương Thị Hải Yến, 2021, Một số vấn đề về quyền làm việc của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay

2021

Tạp chí khoa học - Đại học Mở, số tháng 9, tra. 36 – 45

Dương Thị Hải Yến

79

Phát triển năng lực của người học trong giải bài toán xác suất

2021

Tạp chí Giáo chức , Số 173, trang 47

Trần Thị Thiên Hương

80

Nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

2021

Dạy và Học ngày nay, kì 1- 09/2021; trang 65-66

Đào Thị Nha Trang

81

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình cho sinh viên học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2021

Tạp chí giáo chức, Số 181

Hồ Thị Hương

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2021

TT

Tên bài báo

Năm xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Chuyển biến tích cực của Nghệ An trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

2021

Đặc san khoa học và công nghệ Nghệ An, số 07-2021( từ tr12-tr17)

Nguyễn Thị Kim Dung

2

 Tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An 2020-2021,

2021

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An; số 07/2021, trang 55-57

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân

3

 Phát triển kinh tế các huyện miền Tây Nghệ An

2021

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An số 8/2021, trang 16-18

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân

4

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nghệ An trong đại dịch Covid 19

2021

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An Số 10/2021, Tháng 10  năm 2021, trang 54-56

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân

5

Kinh tế Báo chí là động lực phát triển cho Báo chí

2021

Tạp chí Người Làm báo Nghệ An, số tháng 6/2021, trang 79-81.

Đinh Văn Tới

6

Phát triển kinh tế các huyện miền Tây Nghệ An

2021

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An số 8/2021, trang 16-18

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân

7

Giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong cải cách hành chính ở Nghệ An

2021

Đặc san KHCN Tỉnh Nghệ An số 06/2021, trang 37-39

Hồ Thị Hiền & Trần Thị Vân,

8

Những khó khăn của doanh nghiệp khởi nghiệp

2021

Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, số 11/2021, trang 51-53

Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hải

 


Bài viết khác