Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2020

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2020

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nông nghiệpở Việt Nam hiện nay

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Đức Giáp

2

Một số vấn đề về nguyên tắc giá gốc trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Lê Thị Vân Hà

3

Giải pháp hoàn thiện nội dung lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Võ Thị Thanh Tú, Phạm Nguyệt Thương

4

Trao đổi cách tiếp cận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo phương pháp nợ phải trả và tác động đến chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Hoàng Thị Hiền, Ngô Thị Thương Huyền

5

Sinh viên và vấn đề làm thêm

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Nguyễn Thanh Vân

6

nâng cao chất lượng thực tập cơ sở cho sinh viên ngành kinh tế tại trường Đại học kinh tế Nghệ An

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Võ Thúy Hằng

7

Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Song Hương

8

Một số vấn đề về chi phíđào tạo, bồi dưỡng nhân viên của doanh nghiệp

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Hà Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Song Hương

9

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyễn liệu vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và Quảng cáo Thành Vinh

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Phan Thị Thu Hiền

10

Một số giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Nguyễn Thị Phương Thảo

11

Dự báo sản lượng thủy sản Việt Nam bằng hàm xu thế

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương

Nguyễn Văn Điệp

12

Hàng chất thải – mô hình thành công trong quản lý chất thải rắn đô thị tại Inđônêxia

2020

Tạp chí môi trường

ThS. Nguyễn Thị Trà Ngân

13

Trần Thái Yên Một số biện pháp giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam cho sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

2020

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Phan Thị Thanh Bình

14

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

2020

Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường

Trần Thái Yên

15

Quy định của pháp luật hiện hành về cưỡng chế thu hồi đất

2020

Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường

Trần Thái Yên

16

Vai trò và giải pháp để nâng cao chất lượng của bộ môn, trưởng bộ môn trong giáo dục đại học thời kỳ hội nhập

2020

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Trần Thái Yên, Nguyễn Thế Hải

17

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

2020

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Hoàng Thị Huyền

18

Thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên facebook

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Ngô Thị Thảo

19

Tác động của việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

2020

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương

Ngô Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Thanh Tú

20

Sau COVID-19: Việt Nam có nhiều cơ hội để thu hút FDI

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Thanh Thương

21

Tham vọng mãnh liệt của người đàn bà sữa tươi

2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Anh Tuấn

22

Fintech và tác động của nó tới sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Phạm Thị Hoài Thanh

23

Một số giải pháp đổi mới đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Thuế

2020

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

Phạm Thị Hoài Thanh

24

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2019

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Hồ Thị Hiền, Trần Thị Vân

25

Vai trò và xu hướng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Trần Thị Mai

26

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An phát triển trong giai đoạn hiện nay

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Đặng Thị Thảo, Hồ Thị Hiền, Trần Thị Thanh Hường

27

Giải pháp phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Đặng Thị Thảo, Lê Thị Mỹ Tâm, Bành Thị Vũ Hằng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Hồ Thị Hằng

28

Tác động của tiến bộ khoa học tới phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Thùy Linh

29

Nâng cao chất lượng dạy học các môn LLCT trong các trường ĐH, CĐ

2020

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Quốc Sơn

30

Quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

2020

Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông

Nguyễn Thị Kim Dung

31

Tác động của xây dựng và phát triển Khu kinh tế đến quản lý sử dụng đất tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

2020

Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Trương Quang Ngân, Nguyễn Khắc Thời, Trần Trọng Phương

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2020

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Ảnh hưởng của sâu hại đến rừng trồng Gáo Vàng giai đoạn tuổi 1 tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí KHCN - sở khoa học CN Nghệ An

Nguyễn Công Trường, Tăng Văn Tân, Trần Thái Yên, Nguyễn Văn Toàn

2

Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay

2020

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nghệ An

Phạm Thị Mai Hương

3

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Nghệ An

2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ

Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

4

Một nhà báo Nghệ từng làm thư ký cho cụ Phan và cụ Huỳnh,

2020

Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Phạm Xuân Cần - Nguyễn Thị Thương Uyên

5

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số SIPAS năm 2019

2020

Tạp chí khoa  học và công nghệ Nghệ An

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan -ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên

6

Quan điểm về Nhân cách trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta về xây dựng, phát triển con người

2020

Tạp chí KHXH &NV Nghệ An

Hoàng Nam Hưng


Bài viết khác