Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2018

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2018

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

 Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch trên địa  bàn Thành phố Vinh - Nghệ An

2018

Tạp chí kinh tế và dự án bộ Kế hoạch và đầu tư

Nguyễn Thị Phương Thảo

2

Việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử - một số vấn đề cần quan tâm

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Xuân

3

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn huyện Hưng nguyên tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương

Phạm Thị Thanh Thủy

4

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh dưới góc độ kế toán quản trị

2018

Tạp chí Quản lý giáo dục

Phan Thị Thu Hiền

5

Sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì trước khi đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái Bình Dương

Lê Vân Hà

6

Ảnh hưởng của nguyên tắc kế toán tiền và nguyên tắc phù hợp đến Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

2018

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Phạm Thị Bảo Thoa 

7

Thực trạng kế toán chi phí sảng xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Linh

2018

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị Phuơng Chi 

8

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phầng dịch vụ truyền thông Vietnamnet Icom duới góc độ kế toán tài chính

2018

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị Song Hương

9

Cơ hội việc làm của sinh viên kế toán mới tốt nghiệp ra trường

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái Bình Dương

Nguyễn Thanh Vân

10

Phân bổ chi phí theo hoạt động

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Võ Thị Thanh Tú

11

Trao đổi một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần “Kế toán tài chính"

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Ngô Thị Thương Huyền

12

Đánh giá chất lượng mô hình kế toán quản trị chi phí đối với quản lý hoạt động kinh doanh

2018

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Phạm Nguyệt Thương

13

Sự cần thiết xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2018

Tạp chí dạy và học ngày nay

Phan Thanh Hà

14

Cơ hội việc làm của sinh viên kế toán mới tốt nghiệp ra trường

2018

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Võ Thuý Hằng

15

Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại,

2018

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Đặng Hữu Mẫn, Lê Thùy Dung

16

Phát triển du lịch nông nghiệp Việt Nam nhìn từ góc độ sản phẩm và thị trường

2018

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Phạm Thị Hoài Thanh

17

Employees’ Behavior and Corporate Social Responsibility Concept Among SMEs at Nghe An Province

2018

Journal of Science and Technology-TNU

Ngô Văn Chung

18

Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu tạo động lực làm việc của giảng viên đại học công lập

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Hoàng Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Hường

19

Phân tích hiệu quả sản xuất của các hộ trồng cam tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Hồ Thị Hằng

20

Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020

2018

Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương

Ths. Lê Thị Mỹ Tâm, Ths. Bành Thị Vũ Hằng

21

Phân tích hiệu quả sản xuất của các hộ trồng cam tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Trịnh Thị Lê, Hồ Thị Hằng

22

Phát triển chuỗi cung ứng ngành rau quả Việt Nam

2018

Tạp chí Kinh tế Dự báo

Lê Thị Hồng Ngọc

23

Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên

2018

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Lan Anh

24

Những ưu điểm của dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Việt Nam

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Trần Thị Mai

25

Tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí Lao động và công đoàn

Hoàng Thị Thúy Hằng, Lê Thị Ngọc Mai

26

Phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ trong pháp luật phá sản của một số nước

2018

Tạp chí dân chủ và pháp luật

Trần Thị Thu Hà

27

Tội phạm chức vụ. tham nhũng trong Bộ luật hình sự năm 2015, Số tạp chí chuyên đề về Tiển khai thi hành Bộ luật Hình sự

2018

Tạp chí Dân chủ và pháp luật

Trần Thị Thu Hà, Đào Thị Nha Trang 

28

Vận dụng phương pháp ngoại giao “dĩ bất biến, ứng vạn biến” vào đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

2018

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

Nguyễn Văn Chiến

29

 Ảnh hưởng của quá trình GDTC đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

2018

Tạp chí Thể thao

Nguyễn Tự Cường 

30

Lựa chọn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho nam sinh viên  

2018

Tạp chí thể thao

Ngô Đăng Vinh, Lê Viết Vinh

31

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở bậc đại học

2018

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Cao Thị Phương Thảo

32

Một số biện pháp dạy học môn toán cao cấp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên kế toán tại các trường đại học kinh tế 

2018

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Bùi Thị Thanh

33

Việc dạy – học toán cho sinh viên khối kinh tế theo hướng tiếp cận CDIO

2018

Tạp chí giáo chức Việt Nam

Trần Thị Thiên Hương

34

Nhu cầu của người lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà

35

Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh chuyên ngành theo học chế tín chỉ ở bậc Đại học

2018

Tạp chí giáo chức Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Hương 

36

Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể trong giảng dạy Triết học Mác – Lênin tại các trường chính trị ở nước ta hiện nay

2018

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông

Nguyễn Thị Tùng  

37

Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học“Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước – Giá trị lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Quảng Bình và Trường Đại học Khoa học Huế đồng tổ chức, Quảng Bình

Nguyễn Khánh Ly

38

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An hiện nay

2018

Ths Hoàng Thị Thu Hoài

Tạp chí Lao động và Công đoàn

39

Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch trên địa  bàn Thành phố Vinh - Nghệ An

2018

Tạp chí kinh tế và dự án bộ Kế hoạch và đầu tư

Nguyễn Thị Phương Thảo

40

Việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử - một số vấn đề cần quan tâm

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương

Nguyễn Thị Xuân

41

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn huyện Hưng nguyên tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương,

Phạm Thị Thanh Thủy

42

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh dưới góc độ kế toán quản trị

2018

Tạp chí Quản lý giáo dục

Phan Thị Thu Hiền

43

Sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì trước khi đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương

Lê Vân Hà

44

Ảnh hưởng của nguyên tắc kế toán tiền và nguyên tắc phù hợp đến Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

2018

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Phạm Thị Bảo Thoa 

45

Thực trạng kế toán chi phí sảng xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Linh

2018

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị Phuơng Chi 

46

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phầng dịch vụ truyền thông Vietnamnet Icom duới góc độ kế toán tài chính

2018

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị Song Hương

47

Cơ hội việc làm của sinh viên kế toán mới tốt nghiệp ra trường

2018

Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái bình dương

Nguyễn Thanh Vân

48

Phân bổ chi phí theo hoạt động

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Võ Thị Thanh Tú

49

Trao đổi một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần “Kế toán tài chính

2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 

Ngô Thị Thương Huyền

50

Đánh giá chất lượng mô hình kế toán quản trị chi phí đối với quản lý hoạt động kinh doanh

2018

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Phạm Nguyệt Thương

51

Sự cần thiết xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2018

Tạp chí dạy và học ngày nay

Phan Thanh Hà

52

Cơ hội việc làm của sinh viên kế toán mới tốt nghiệp ra trường

2018

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Võ Thuý Hằng

53

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học phần Chính trị quân sự, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển năng lực người học

2018

Tạp chí Giáo dục

Thái Văn Hội

54

Một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn nghề nghiệp trong giảng dạy môn Toán cao cấp cho sinh viên kế toán ở Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

2018

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

Bùi Thị Thanh, Bùi Đình Thắng

55

Một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn nghề nghiệp trong giảng dạy môn Toán cao cấp cho sinh viên kế toán ở Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

2018

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

Bùi Thị Thanh, Bùi Đình Thắng

56

Một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2018

Tạp chí Giáo Dục

Nguyễn Tự Cường

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2018

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nghệ An: Vấn đề và giải pháp

2018

Tạp chí KHXH và Nhân văn

Phí Vĩnh Tường, Hồ Thị Hiền

2

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2017- Một sự khởi sắc (tháng 5 năm 2018)

2018

Tạp chí khoa học công nghệ

Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Lan

3

Sự cần thiết phải tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp về an toàn thực phẩm tại Việt Nam

2018

Tạp chí Sở Khoa học công nghệ Nghệ An

Võ Thị Trâm Anh

4

Nhìn lại chương trình thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp cho vật nuôi tại huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

2018

Tạp chí KH&CN Tỉnh Nghệ An

Hoàng Thị Lộc

5

Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình bón phân hợp lý cho cây chè huyện Thanh Chương và Anh Sơn

2018

Tạp chí Khoa học & công nghệ

Nguyễn Xuân Lai, Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Hoàng Tiến, Hoàng Văn Quyết

6

Tình hình nhiễm giun đũa lợn ở Thanh Chương

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Nguyễn Đình Tường, Nguyễn Thị Thu Hiền

7

Xây dựng và phát triển KKT Đông Nam Nghệ An, nhưng vấn đề cần quan tâm, giải quyết với sinh kế và việc làm của người dân địa phương

2018

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Nghệ An

Trương Quang Ngân, Nguyễn Thị Thùy Dung

8

Một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát huy nguồn lực văn hóa vào phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An

2018

Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An

Hồ Thị Hiền& Bùi Minh Hào

 

 


Bài viết khác