Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2017

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2017

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An

2017

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Nguyễn Thị Phương Thảo

2

Đánh giá tác động của thời gian hoạt động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Nguyễn Văn Điệp

3

Thực trạng quản lý kinh doanh vỉa hè tại thành phố Vinh

2017

Tạp chí Doanh nghiệp và đầu tư

Lê Phương

4

Thực trạng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Phạm Đức Giáp

5

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng điện VNECO4

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Hà Thị Hồng Nhung

6

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP dược- vật tư y tế Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Hoa

7

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cty xăng dầu Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Trần Thị Thanh Tâm

8

Hiệu quả huy động các nguồn vốn trong nước cho phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An: Thực trạng và một số kiến nghị

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Kim Diệp Long

9

Thực trạng cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Kim Diệp Long

10

Nguồn vốn đầu tư của Nghệ An cho mục tiêu phát triển bền vững

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Thanh Tâm

11

Kinh nghiệm về tăng trưởng xanh ở một số nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Lê Thị Hồng Ngọc

12

Động lực làm việc của lao động tri thức

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Lê Thị Ngọc Mai, Hoàng Thị Thúy Hằng

13

Đa dạng các loài thú ở Khu BTTN Pù Hoạt và giá trị bảo tồn nguồn gen quý hiếm

2017

Tạp chí Rừng và Môi trường

Nguyễn Thị Lệ Quyên

14

Đa dạng họ Hồ tiêu (Piperaceae) ở Bắc Trung Bộ

2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lê Đông Hiếu, Đỗ Ngọc Đài, Trần Minh Hợi

15

Tình hình nhiễm Sán lá gan Fasciola gigantica của trâu bò ở một số huyện thuộc tỉnh Nghệ An

2017

Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y

Võ Thị  Hải Lê, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Hiền

16

Một số vấn đề lý thuyết về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kịnh doanh phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Phương Chi

17

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Xí Nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Phan Thị Thu Hiền

18

Ảnh hưởng của nguyên tắc kế toán dồn tích, nguyên tắc trọng yếu đến kế toán doanh thu và chi phí trong doanh nghiệp

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Phạm Thị Bảo Thoa 

19

Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt nam

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Phan Thanh Hà

20

Mô hình giá thị trường

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Võ Thanh Tú

21

Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Quốc gia)

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Ngọc Liên

22

Hướng đi nào cho hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng tại Việt Nam?

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Lê Thị Dung

23

Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Hoàng Thị Huyền, Phạm Thị Hoài Thanh

24

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Phạm Thị Hoài Thanh,  Nguyễn Thị Thanh Tú

25

Một số phương pháp giảng dạy giúp sinh viên học tập chủ động

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Bùi Đình Thắng

26

Vai trò của công đoàn trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách việc làm và tiền lương

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Trần Thiên Hương

27

Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam

2017

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung

28

Thấy gì từ môi trường đầu tư – kinh doanh ở Nghệ An

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Thị Thanh Thương

29

Hiệu quả kinh doanh: Khái niệm và vai trò

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Xuân

30

Đánh giá công tác kế toán hoạt động tài chính của các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Nghệ An

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Phạm Thị Nguyệt Thương

31

Kế toán chi phí và doanh thu trong các doanh nghiệp thương mại dưới góc độ kế toán quản trị

2017

Tạp chí kinh tế châu á - Thái Bình Dương

Ngô Đình Ký

32

một số vấn đề lý thuyết về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Song Hương 

33

Giải pháp nâng cao hiệu quả kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty XD công trình giao thông 4,

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Hoàng Thị Hiền

34

Phương pháp giảng dạy thu hút sinh viên tích cực học tập các học phần chuyên ngành kế toán tại trường ĐHKT NA

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thị An

35

Đánh giá hiệu quả kyx thuật nghề trồng chè tại xã Thanh Mai, Huyện Thanh chương, tỉnh Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Võ Thị Thu Hương

36

Nâng cao chất lượng thực tập tại cơ sở của sinh viên ngành kinh tế tại ĐH kinh tế Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Trần Thị Hương Trà

37

Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu

2017

Tạp chí Tài chính

Lê Tú Anh

38

Một số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn TH

2017

Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Anh Tuấn

39

Một số vấn đề về tái cơ cấu NHTM ở Việt Nam

2017

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương

Ngô Thị Tú Oanh, Ngô Thị Thảo

40

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm

2017

Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương

Ngô Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Thanh Tú

41

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đảo là tất yếu khách quan

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Dương Xuân Thao

42

Những điểm mới của tín dụng đầu tư nhà nước

2017

Tạp chí tài chính

Dương Xuân Thao

43

Tái cơ cấu đầu tư công và một số kiến nghị

2017

Tạp chí tài chính

Dương Xuân Thao

44

GDP phải tính theo sức mua

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á- thái Bình Dương

Dương Xuân Thao

45

Kế  toán điều chỉnh một số nghiệp vụ kinh tế khi phát hiện sai

2017

Tạp chí kế toán & kiểm toán

Dương Xuân Thao

46

Kế toán một số tình huống về thu nhập và thuế thu nhập doanh nghiệp

2017

Tạp chí nghiên cứu TCKT

Dương Xuân Thao

47

đánh giá việc thực hiện chính sách trong vùng dân tộc thiểu số miền núi phía tây Nghệ An

2017

Tạp chí kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Kim Dung

48

Đầu tư phát triển khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế Hoạch Đầu tư

Lê Thị Trang

49

Một số suy nghĩ về toàn cầu hóa kinh tế hiện nay

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Lan Anh

50

Một số suy nghĩ về toàn cầu hóa kinh tế hiện nay

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

51

Một số nhận thức về kinh doanh

2017

Tạp chí châu Á-Thái Bình Dương

Trần Thị Mai

52

Yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016

2017

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Lê Thị Mỹ Tâm, Bành Thị Vũ Hằng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc

53

Phục hồi doanh nghiệp phá sản nhìn từ mục tiêu luật phá sản năm 2014

2017

Tạp chí nghề luật

Trần Thị Thu Hà

54

Thiết lập Webside cho doanh nghiệp

2017

Tạp chí lao động và công đoàn

Cao Thị Phương Thảo

55

Phương pháp khắc phục một số lỗi thường gặp khi thực hành trên phần mềm Misa sme.net 2015 ở học phần kế toán  máy cho sinh viên chuyên ngành kế toán

2017

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị An

56

Đa dạng họ Na (Annonaceae Juss.) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

2017

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Duy Linh,Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài 

57

Thành phần hóa học tinh dầu loài Bời lời phiến lá thon (Litsea lancilimba Merr.) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

2017

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Duy Linh, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài 

58

Thành phần hóa học tinh dầu loài Cơm rượu lá mập (Glycosmis crassifolia) ở Nghệ An

2017

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàng Danh Trung, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài

59

Bổ sung loài Gừng sáng bóng (Zingiber nitens M. F. Newman) (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

2017

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Viết Hùng, Lê Thị Hương, Đỗ Ngọc Đài, Lý Ngọc Sâm, Nguyễn Trung Thành 

60

Bổ sung loài Alpinia rugosa cho hệ thực vật Việt Nam

2017

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Thị Hương, Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Trung Thành

61

Nghiên cứu tinh dầu họ Na (Annonaceae Juss.) ở Việt Nam

2017

Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Đỗ Ngọc Đài, Lê Thị Hương, Trần Đình Thắng, Trần Minh Hợi

62

Đặc điểm sinh học và thành phần hóa học tinh dầu loài Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

2017

Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung, Phan Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Trường, Đỗ Ngọc Đài 

63

Thành phần hóa học tinh dầu loài Thiên niên kiện (Homalomena occulta (Lour.) Schott) và Thần phục (Homalomena pierreana Engl.) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

2017

Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Lê Thị Hương, Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Công Trường, Đỗ Ngọc Đài

64

Thành phần hóa học tinh dầu loài Gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) Dietrich) ở Nghệ An

2017

Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Đỗ Ngọc Đài 

65

Thành phần hóa học tinh dầu loài Bời lời biến thiên (Litsea variabilis Hemsl.) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

2017

Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

Lê Duy Linh, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài

66

Kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần sâu bệnh hại chanh leo tại Nghệ An.

2017

 

Nguyễn Tuấn Lộc,  Hà Viết Cường, Nguyễn Văn Liêm, Võ Thị Dung 

67

Nghiên cứu đặc điểm sinh học , sinh thái của nấm Rhizoctonia solani gây bệnh lở cổ rễ trân cây lạc

2017

 

Võ Thị Dung, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Văn Toàn 

68

Phân tích cấu trúc thị trường ngành ngân hàng thông qua chỉ số đo lường mức độ tập trung (Quốc gia)

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Hoàng Thị Huyền 

69

Một số biện pháp phòng, chống chiến lược Diễn Biến Hòa Bình trong sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2017

Tài liệu Giáo dục quốc phòng – An ninh của cơ quan thường trực hội đồng GDQP – AN Trung Ương

Hô Chí Quý 

70

Làm tốt việc tạo động lực cho cán bộ, giảng viên

2017

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nguyễn Thị Mai Anh

71

Quy trình vận dụng lí luận dạy học vào thực hành soạn giáo án cho sinh viên sư phạm – The procedure of applying teaching theory on practicing to write syllabus for pedagogical students

2017

Tạp chí giáo dục và xã hội

Nguyễn Thị Nhân - Trần Hà Lan

72

Một số kết quả về các biến ngẫu nhiên đơn trị và đa trị 2 – hoán đổi được và một số tính chất của hội tụ Mosco

2017

Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh

Ngô Hà Châu Loan, Vương Thị Hải Hà

73

Nghệ thuật “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” trong chiến tranh giữ nước của cha ông ta

2017

Tạp chí giáo dục

Thái Văn Hội

74

Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường

2017

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nguyễn Khánh Ly

75

Vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của chính sách xóa đói, giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế- xã hội miền Tây Nghệ An hiện nay

2017

Tạp chí Khoa học Chính trị.

Nguyễn Thị Thúy Cường

76

Phương pháp khắc phục một số lỗi thường gặp khi thực hành trên phần mềm Misa sme.net 2015 ở học phần kế toán  máy cho sinh viên chuyên ngành kế toán

2017

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Nguyễn Thị An

77

Vai trò của Khoa học và công nghệ đến phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An, (Tỉnh)

2017

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Nguyễn Thị Thanh Thương

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2017

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của nấm Rhizoctonia solani gây bệnh lở cổ rễ lạc ở Nghệ An

2017

Tạp chí Khoa học và công nghệ Nghệ An

Võ Thị Dung, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Văn Toàn 

2

Nghiên cứu và xây dựng bộ mẫu thực vật một số loài cây có tinh dầu ở Nghệ An

2017

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Nghệ An

Đỗ Ngọc Đài

3

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy Chương VII, phần II “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

2017

Kỷ yếu hội thảo Khoa Lý luận Chính trị

Nguyễn Thị Thúy Cường

4

Đòn bẩy Nghị quyết 26 của Bộ chính trị và thực trạng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp vừa và nhỏ tại Nghệ An

2017

Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn Nghệ An

Nguyễn Lan Anh

5

Một số đánh giá chỉ tiêu GRDP thay cho GDP của tỉnh Nghệ An

2017

Tạp chí KHCN tỉnh Nghệ An

Hồ Thị Hiền, Vũ Thị Thanh Huyền

6

Chất lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An trong thời gian qua

2017

Tạp chí KHCN tỉnh Nghệ An

Lê Thị Xuân, Hồ Thị Hiền

7

Ngành sư phạm - Những hệ lụy từ sự thiếu quy hoạch, Tạp chí KHXH&NV

2017

Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An

Trần Thị Tú

8

Hiện tượng lạm dụng ngôn ngữ ngoại lai trong giao tiếp của giới trẻ hiện nay, Tạp chí KHXH&NV

2017

Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An

Trần Thị Tú

9

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2016

2017

Tạp chí Khoa học và công nghệ

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên

 


Bài viết khác