Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2016

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong nước năm 2016

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Triển khai CT tín dụng chính sách qua Ngân hàng chính sách XH Việt Nam góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Hoàng Thị Lộc

2

Phương pháp nâng cao chất lượng thực tập sinh viên kinh tế tại cơ sở của trường ĐHKTNA

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Ngô Thị Thương Huyền

3

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP cấp nước Cửa Lò Nghệ An

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn thanh Vân

4

Thu hút đầu tư: Nghệ an không ngồi chờ một cách thụ động

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Kim Diệp Long

5

Hoạt động thống kê tiền mặt tại ngân hàng nhà nước

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Phạm Thị Thanh Thủy

6

Đổi mới PP đào tạo ngành kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Nghệ An hiện nay

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Võ Thị Hằng

7

Cách trình bày các tài sản không thuộc quyền sở hữu của đơn vị trên báo cáo tài chính theo thông tư của bộ tài chính

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Trần cẩm Vân

8

Lợi ích và vai trò của bảo hiểm liên kết ngân hàng

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Bích Hằng

9

Thay đổi phương thức thanh toán và phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng

2016

Tạp chí Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Hằng

10

Vấn đề về phát triển Ngân hàng xanh ở Việt Nam

2016

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Lê Tú Anh

11

Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Khánh Ly

12

Nâng cao hiệu quả tự học theo học chế tín chỉ

2016

Tạp chí thiết bị giáo dục

Hồ Thị Bích Ngọc

13

Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Lý luận Chính trị truyền thông

Nguyễn Thị Thúy Cường

14

Các nhân tố tác động đến vai trò của chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay

2016

Tạp chí Khoa học Chính trị

Nguyễn Thị Thúy Cường

15

Triển khai chương trình tín dụng chính sách qua Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Đặng Thị Thảo, Hoàng Thị Lộc

16

Các nghiên cứu về môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

2016

Tạp chí Thông tin Khoa học Xã Hội – Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Hồ Thị Hiền

17

Một số đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An hiện nay

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Lê thị xuân

18

Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Lan Anh

19

Cung cấp dịch vụ giáo dục  công hay tư

2016

Tạp chí Khoa học – kinh tế kĩ thuật

Nguyễn Thị Thùy Linh

20

Đánh giá Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Nghệ an giai đoạn 2011 – 2015

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Lê Thị Trang

21

Công tác giáo dục thể chất và thể lực của Nữ sinh viên

2016

Tạp chí thể thao

Lê Viết Vinh

22

 Chỉ tiêu đánh giá trình độ kỹ thuật phát bóng

2016

Tạp chí thể thao

Ngô Đăng Vinh

23

Đổi mới phương pháp dạy học học phần “đường lối quân sự của Đảng” ở bộ môn GDTC-GDQPAN trường ĐH Kinh tế Nghệ An

2016

Tạp chí giáo dục

Thái Văn Hội

24

Tính điều khiển của hệ thú – mồi ngẫu nhiên có đáp ứng chức năng dạng Crowleg – Martin

2016

Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải

Trần Đình Tướng, Trần Hà Lan

25

Lower limit and upper limit of random variables and their applications

2016

Scientific Journal of Saigon University

Duong Xuan Giap, Ngo Ha Chau Loan, Bui Dinh Thang, Ton Nu Minh Ngoc

26

Một số dẫn liệu về hệ thực vật ở núi đá vôi phía Bắc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Rừng và Môi trường

Võ Thị Dung, Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Danh Hùng

27

Nghiên cứu tính đa dạng họ thực vật bậc cao có mạch ở xã Bình Chuẩn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí phát triển nông nghiệp và nông thôn

Nguyễn Danh Hùng, Lê Thị Hương, Trần Thị Thúy Nga, Đào Thị Minh Châu, Đỗ Ngọc Đài

28

Ảnh hưởng của việc bổ sung tanin từ bột chè xanh (Camellia sinensis) đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ phát thải khí mêtan từ dạ cỏ của bò thịt

2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi

Chu Mạnh Thắng, Nguyễn Đình Tường, Trần Hiệp

29

Một số vấn đề về chế độ sở hữu đất đai tại Việt Nam hiện nay

2016

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

Trần Thị Vân

 

Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong Tỉnh Nghệ An năm 2016

STT

Tên bài báo

Năm

xuất bản

Tạp chí

Tác giả

1

Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật sau invitro Hoa đồng tiền ở Nghệ An

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Võ Thị Dung, Phùng Văn Hào, Đỗ Ngọc Đài 

2

Một số phát hiện mới của họ Gừng ở Nghệ An, bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Đỗ Ngọc Đài, Lê Thị Hương, Phạm Hồng Ban, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thanh Nhàn

3

Đóng góp của các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nghệ An hiện nay

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Hoàng Thị Lộc

4

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2016- Một tín hiệu vui

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Nguyễn Thị Lan- Hoàng Thị Thu Hoài

5

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Nghệ An qua 5 năm 2011- 2015

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Nguyễn Thị Lan- Nguyễn Thị  Kim Dung

6

Điểm sáng nông thôn mới ở xã miền núi Nghi Lâm

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Nguyễn Thị Lan- Nguyễn Thị  Lam

7

Điểm sáng nông thôn mới ở xã miền núi Nghi Lâm

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Nguyễn Thị Lam

8

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Nghệ An qua 5 năm 2011 – 2015

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Dung

9

Đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nghệ An hiện nay 

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Đặng Thị Thảo, Hoàng Thị Lộc

10

Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Đậu Quang Vinh, Lê Thị Xuân, Hoàng Phan Hải Yến

11

Đánh giá hoạt động xuất khẩu ở Nghệ An trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ an

Lê Thị Trang

12

Thách thức đối với lao động Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean

2016

Hồ Thị Hoàng Lương

Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An

 

 


Bài viết khác