Thư viện Video

Lễ kỷ niêm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Lễ kỷ niêm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

17/09/2021

Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

28/08/2020

Tuổi trẻ thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Tuổi trẻ thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

28/08/2020

Những hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Sống để yêu thương Trường Đại học Kinh tế Nghệ An!

Những hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Sống để yêu thương Trường Đại học Kinh tế Nghệ An!

28/08/2020

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

28/08/2020

55 một chặng đường

55 một chặng đường

28/08/2020

Hiểu đúng mình, chọn đúng nghề

Hiểu đúng mình, chọn đúng nghề

28/08/2020

 1