Thư viện hình ảnh

Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

01/03/2022

Khai giảng năm học mới

Khai giảng năm học mới

01/03/2022

Tân sinh viên K7 nhập học

Tân sinh viên K7 nhập học

18/11/2020

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/09/2020

Công bố thành lập trường

Công bố thành lập trường

19/06/2020

 1