Công bố thành lập trường

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học trong hệ thống giáo dục. Sau khi làm việc thống nhất với Trạm y tế phường Hà Huy Tập, Nhà trường thông báo việc khám chữa bệnh và hỗ trợ y tế ban  đầu cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An như sau: