LỊCH THI HỌC KỲ 1 VĂN BẰNG 2 KHÓA 6 NGÀNH KẾ TOÁN

LỊCH THI HỌC KỲ 1 VĂN BẰNG 2 KHÓA 6 NGÀNH KẾ TOÁN

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Pháp luật kinh tế LT K6 VB2 Ca 1 S Chủ nhật 19/07/2020 1 Yêu cầu:
2 Lý thuyết tài chính TT LT K6 VB2 Ca 2 S Chủ nhật 19/07/2020 1 Giảng viên dạy các môn
3 Lý thuyết thống kê LT K6 VB2 Ca 1 C Chủ nhật 19/07/2020 1 cung cấp đề cương ôn tập
4 Thống kê DN LT K6 VB2 Ca 2 C Chủ nhật 19/07/2020 1  khi đã kết thúc học phần

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

       *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh