LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH QLĐĐ(K6.01)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH QLĐĐ(K6.01)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Bản đồ học LT K6 QLĐĐ Ca 1 S Thứ 7 18/07/2020 1 Yêu cầu:
2 Thị trường bất động sản LT K6 QLĐĐ Ca 2 S Thứ 7 18/07/2020 1 Giảng viên dạy các môn
3 Thanh tra đất đai LT K6 QLĐĐ Ca 1 C Thứ 7 18/07/2020 1 cung cấp đề cương ôn tập
4 Trắc địa ảnh viễn thám LT K6 QLĐĐ Ca 2 C Thứ 7 18/07/2020 1  khi đã kết thúc học phần

Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh